Monday, September 21, 2020 Register   Login   
 
KSIĘŻA ABSOLWENCI NASZEJ SZKOŁY.

Z naszej szkoły,  a tym samym z naszej parafii  wywodzą się  księża absolwenci.

1. Ksiądz  kan. Marek Mrugała,
2. Ksiądz kan.  Marek Tazbir
3. Ksiądz  kan. Leszek Dziwosz,
4. Ksiądz dr. Karol Zegan
5  Ksiądz Sławomir Molenda
6. Ksiądz Grzegorz Kozik

                                                 Siostry zakonne:
  siostra Wanda Łękawska
  siostra Barbara Łękawska
  siostra Krystyna Konderak

 Print   
Copyright 2007 by SP Książ Mały   |  Privacy Statement  |  Terms Of Use