Monday, September 21, 2020 Register   Login   
 
WYNIKI NAUCZANIA

                          ROK  SZKOLNY  2014/15
                       Wyniki  sprawdzianu kl VI

wynik szkoły w skali staninowej:

z części I     ( jęz.polski +matematyka) =  9 stanin
z części II    (język angielski ) =  6 stanin

 

   język  polski

    matematyka

 język   angielski

 

 punkty

 procent

 punkty

 procent

 punkty

procent

szkoła

17,8

84,7

16,7

 83,3

31,9

79,8

gmina

15,4

73,1

14,1

70,5

30,2

75,5

powiat

15,4

73,1

12,1

60,4

30,7

76,8

województwo

15,4

74,4

12,9

64,3

31,7

79,3

Gratulujemy uczniom, nauczycielom oraz rodzicom.


NOWY ROK SZKOLNY 2013/2014
  
średni wynik szkoły  29,60 -   co daje 8 stanino.
średni wynik gminy    28,50
   średni wynik  powiatu  26,00
średni wynik województwa 26,80


Najlepsze wyniki uzyskali
:
Nikola Gębka 34/40
Renata Gębka 34/40
Nikola Zając     34/40
Kinga Kwiatkowska 31/40
najniższy wynik to 25 punktów.

Wyniki próbnego  sprawdzianu  2013/2014.


Uczniowie kl VI 26 marca po raz kolejny sprawdzali swoje umiejetności przystępując do sprawdzianu objętego medialnym  patronatem RMFu, Interii pl oraz TVP INFO. 
Sprawdzian ten wprowadzał w atmosferę egzaminu, do którego uczniowie mają przystąpić w dniu 1 kwietnia. 2014r.

Średni wynik klasy to 28,1 punktu.

Statystyczny rozkład wyników klasy.
 
Cały test  40 pk   
Czytanie 10 pk    84,3%
Pisanie   10 pk    73,2%
Rozumowanie   8 pk   55%
Korzystanie z informacji   8 pk 74%
Wykorzystanie wiedzy w praktyce    8 pk  65%


  Wyniki nauczania  za I semestr 2013/ 2014

średnia ocen w klasach  IV-VI   to 4:2

Kl IV- 4:1

Kl V 4:4

kl VI 4:0    

Uczniowie wyróżnieni z kl IV-VI

kl IV    Izabela Kućmierz  5:0  

kl V    Amelia Trela 5:3
          Kamil Wawszczyk  5:1
          Małgorzata Kwiecień 4:8

kl VI  Nikola Gębka 4:9
         Nikola Zając  4:8

                Frekwencja klas  2013/14

kl I   95%,   kl II  96%,   kl IIIa 95%,  kl IIIb 91%,    
kl IV 93%,  kl V 91%,     kl VI 86%.

           

Próbny sprawdzian szóstoklasistów w dniu   03.12. 2013r 

średni wynik klasy to 22,7 pkt, co stanowi 56,75%

  minimum maksimum średni wynik
cały tesst 0 40 56,75%
czytanie 0 10 78%
Pisanie 0 10 58%
Rozumowanie 0 8 31%
Korzystanie z informacji 0 4 83%
wykorzysta. wiedzy w prak 0 8 86%

Najsłabiej opanowana umiejętność to rozumowanie oraz pisanie.

Najlepsze wyniki osiągnęli:
Nikola Gębka     35 pkt
Kinga Kwiatkowska    30 pkt 
Hubert Marzec     29 pkt
Paweł Kowallczyk    29 pkt
Daria Wąs       29 pkt
Nikola Zając       29 pkt
Renata Gębka     28 pkt
Kamila Kucharz   25 pkt

 

  .Wyniki na koniec roku szkolnego 2012/2013

 średnia  kl      IV  4,6
    średnia  kl      V   4,5
    średnia  kl     VI   4,4

  Wyniki sprawdzianu po klasie VI w  2012/2013

wynik szkoły   30,80 punktów / 40   najwyższe  9 stanino!
 wynik gminy         29
 wynik powiatu      25
 wynik  województwa 25

          Najlepiej  sprawdzian  na 40 punktów napisali:

K. Michta          37 p
K. Kwiecień      37 p
G. Wójcik          37 p
W. Koterwa      36 p
K. Wawszczyk 35 p
M. Bazanek      32 p
K. Koźmińska  32 p                              Wyniki nauczania  po I semestrze roku szk 2011/2012

 
Klasa IV
Klasa V
Klasa VI
Średnia klasy
4,4
4,3
4,0
Wyróżnieni
 Nikola Gębka
4,9
Katarzyna Michta
5,1
Weronika Trela
5,2
 
Renata Gębka
4,8
Katarzyna Kwiecień
5,0
Agnieszka Góral
4,7
 
Nikola Zając
4,8
Wiktoria Koterwa
5,0
 
 
 
 
 
Karolina Wawszczyk
4,8
 
 


Średnia  szkoły   4,23

 
 
 
 
 

 

  WYNIKI PRÓBNEGO  SPRAWDZIANU W KLASIE VI 2012/ 2013.

średnia punktów klasy 26,6 / 40 możliwych,

Poszczególne umiejętności badanych kompetencji:
- umiejętność czytania 7,25/ 10
- umiejętność pisania 8,40/  10
- rozumowanie 4/8
- korzystanie z informacji 3,1/4
- wykorzystanie wiedzy w praktyce 3,9/ 8

Najlepiej napisały test uczennice:
Weronika Trela        39/ 40
Agnieszka Góral      32/ 40

      FREKWENCJA

 
Klasa
  Frekwencja
Najwyższa w klasie
 
 Wychowawca
Klasa I „a”
88%
 
p. Jolanta Biedrzyńska
Kasa I „b”
89%
 
p. Urszula Wierzba
p. Maria Portka
 
Klasa II
93 %
Bartłomiej Oczkowicz
        100%

p. Anna Wojas
 
Klasa III
93 %
 

p. Małgorzata Sojka
 
Klasy  IV

89 %
 
 
p. Marta Gajos
Klasy  V

87 %
Katarzyna Michta 100%
p. Małgorzata Banaszek
Klasy   VI
91 %
 
p. Bożena Janus
Średnia szkoły
90 %
 
 

 Szkoła Podstawowa w Książu Małym jest szkołą, która działa po to, aby:
- uczniowie byli solidnie przygotowani do dalszej nauki i życia w dynamicznie rozwijającym się świecie,
- rodzice darzyli nas zaufaniem,
- pracownicy mieli satysfakcję z wykonywanej pracy,
- szkoła cieszyła się uznaniem w środowisku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Print   
Copyright 2007 by SP Książ Mały   |  Privacy Statement  |  Terms Of Use