Monday, September 21, 2020 Register   Login   
 
Kadra
 

 

W szkole pracuje 8 nauczycieli dyplomowanych  realizujących  pełny etat, oraz
 5  nauczycieli na część etatu, w tym ( 1 dyplomowany,3 mianowanych i 1 kontraktowy).

DYREKTOR   SZKOŁY 

mgr Danuta Gajos 

 
 
 

 N A U CZ Y C I E L E 

 
 

mgr  Anna Wojas

wychowawca   KL   I  

 

 

mgr  Małgorzata  Sojka

wychowawca   KL  I I 

 

 

mgr Jolanta Biedrzyńska

wychowawca  KL   III a

 

 

mgr Urszula Wierzba

wychowawca   KL  III b

 

 

mgr Małgorzata Banaszek

wychowawca   KL  IV

 

 

mgr Bożena Janus

wychowawca   KL  V

 

 

mgr Marta Gajos / Beata Krochmal

wychowawca   KL  VI

 

 

mgr Ilona Milewska

Punkt Przedszkolny 

 

 

mgr Agata Zegan 

 

 

 

mgr Swietłana Komarowa

 

 

 

mgr Maria Portka

 

 

 

pani Edyta Ratuch

 

 

 

mgr Agnieszka Pluta

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
Copyright 2007 by SP Książ Mały   |  Privacy Statement  |  Terms Of Use