Monday, September 21, 2020 Register   Login   
 
Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Inspektorem danych osobowych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Książu Małym jest Pani Katarzyna Gembalska, e-mail: inspektor@cbi24.pl.
 

 Print   
Copyright 2007 by SP Książ Mały   |  Privacy Statement  |  Terms Of Use