Monday, September 21, 2020 Register   Login   
 
Text/HTML
ROZPOCZĘCIE NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

1 WRZEŚNIA 2020 o godzinie 9.00 - Msza święta w Kościele Parafialnym w Książu Małym.

Po mszy w Szkole Podstawowej odbędzie się spotkanie uczniów z wychowawcami klas.

Rodzice będą zapoznani przez Dyrektora szkoły z obowiązującymi Procedurami Bezpieczeństwa na terenie szkoły, spotkanie na placu szkolnym.

Obowiązujące Procedury będą rozsyłane do wszystkich rodziców przez dziennik elektroniczny, będą zamieszczone na stronie szkolnej.
Rodzice nie wchodzą do budynku szkoły.
 Print   
Enter Title
Hover here, then click toolbar to edit content
 Print   
Copyright 2007 by SP Książ Mały   |  Privacy Statement  |  Terms Of Use